Velkommen
Styret
Om koret
Aktivitetar
Billedalbum
Diverse
 
Repertoar
Formenn
Dirigentar
Merkehendingar
Lovverk
Dalesongar
Lenker


     

Radiogudsteneste! 

 Dale Mannskor deltek under radiogudsteneste i Vangskyrkja
 på Voss.
 
Foto: Ole Johnny Domben
 
 
 

 
 
        Rediger