Velkommen
Styret
Om koret
 
Dirigent
Historie
Medlemsliste
Aktivitetar
Billedalbum
Diverse
Lenker


     

Eit aktivt kor!

 

Dale Mannskor i lag med Marianne Juvik Sæbø i Indre Arna kyrkje desember 2014.

Foto: Ole Johnny Domben


Koret vart stifta 3.juni 1931 og kunne såleis feira 80 år i 2011. Som namnet tilseier var medlemene den første tida frå tettstaden Dale. I dag kjem dei 29 medlemene frå ulike stader i Vaksdal kommune. Song og musikk har engasjert mange lokalt gjennom tidene, og Dale Mannskor har vore ein berebjelke i kulturlivet i kommunen heilt sidan oppstarten. Stor aktivitet og høg kvalitet har gjort dalekoret til ein viktig ambassadør for kor-songen langt ut over kommunegrensene
 
Dale Mannskor øver kvar onsdag i Dalehallen mellom kl. 18.00 - 20.00
Nye medlemer er hjarteleg velkomne.

 
 
        Rediger