Velkommen
Styret
Om koret
Aktivitetar
Billedalbum
Diverse
Lenker


     

Portugal 2013

 
Dale Mannskor etter konsert i hovudkatedralen i Lisboa. Saman med koret står vår guide på turen.


Styresamansetjing i Dale Mannskor:

Leiar: Ole Johnny Domben til 90636556 e-post Ole Johnny Domben 
Nestleiar: Ove Gunnar Dyvik
Sekretær: Einar Amundsen
Kasserar: John Birkeland
Styremedlem: Birger Kvamme
1. vara: Arne Bøthun
2. vara: Morten Bjerke

 
 
        Rediger